Park

sida_park
Här i Annelundsparken blommar omkring 2000 azaleor och rhododendron varje försommar och fascineras du av pioner finns här ett åttiotal sorter att förtrollas av. Gör ett besök efter den 15 maj då blomningen börjar, men vänta inte till alltför länge efter midsommar för i början av juli är blomningstiden redan slut.
Annelund skapades av färgerifabrikören Ambrotius Butsch som lät uppföra en herrgårdsbyggnad som sommarbostad en tid efter den fjärde gången Borås brann, 1827. Namnet Annelund fick området lite senare, när det ägdes av handlaren Pehr Pettersson. Då var detta ett av stadens mest kända landerier som omfattade såväl nuvarande Villastaden som Annelundsskogen. År 1884 köpte Borås stad Annelundsskogen för att anlägga en vattenreservoar. Den var i drift fram till 1928 och 1945 köpte staden även Annelundsparken och villan (den gamla herrgårdsbyggnaden). Planen var att anlägga bostäder, skola och teater här. Men röster väcktes för att bevara parkområdet och så fick det bli 1960. Då fanns inte den herrgårdsbyggnaden kvar längre, den hade förstörts i en brand året dessförinnan. Några år senare ställdes parken i ordning och idag kan du ströva runt bland tall, bok, ek, björk, al, rönn och hägg. Buskar som hassel, fläder och getapel hittar du också. Liksom lugn och ro i Borås lunga.
Och om du är lite yngre till åren, lockar säkert lekplatsen – stans största! (Skulle du sen bli sugen på en glass att svalka dig med i sommarhettan är det bara att knacka på nere hos oss på Annelundsvillan.)

Informationen är hämtad från Borås stads hemsida.